Honningsopp i grøntanlegg

4. september 2007

Soppen angriper også trær og busker i parker og hager. Symptomer, biologi og tiltak mot angrep beskrives.
Honningsopp (Armillaria spp.) er ein vanleg skadegjerar i skog, men også i grøntanlegg gjer denne soppen meir skade enn mange er klar over.

Forfatter:
Venche Talgø
Arne Stensvand
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
12
Sideantall:
2