Humler – trivelige og nyttige bier

4. februar 2013

Humler er spektakulære insekter som mange setter pris på, også utover nyttefunksjonen ved at de er meget viktige pollinatorer (bestøvere) både av ville planter og kulturplanter. Mange planter er avhengig av humlene for å sette frø, og humlene er helt avhengig av nektar (energikilde) og pollen (proteinkilde) fra blomster for å overleve. Hovedtrusselen er, som for mange andre grupper av organismer, vår arealbruk.

Foto: Roald Bengtsson
Forfatter:
Roald Bengtson
Utgivelsesår:
2013
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
9