Hva er biologisk verdifull kulturmark

10. april 2007

Biologisk mangfold, rødlistede arter, beitemarkssopp og vegetasjonstyper.
Ved tekniske inngrep eller skjøtsel kreves det i dag ofte at det tas hensyn til biologiske verdier i kulturlandskap. Hva består de av og hvordan kan vi best ta vare på disse verdiene?

Forfatter:
Tanaquil Enzensberger
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
6
Sideantall:
2