Hva er en minnelund?

13. februar 2007

Begrepet ”minnelund” har flere betydninger. Det kan være et gravfelt, det kan også være en samling av gamle gravminner og det kan dessuten være en minneplass på kirkegården der de som ikke har noe grav på stedet kan minnes sine døde ved å tenne et lys eller sette ned en blomsterkvast.

Forfatter:
Helge Klingberg
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
1