Jordproblematikk på Vestlandet

7. juni 2005

Jord er ikke alltid av god kvalitet. Dette har konsekvenser for hvor godt planter etablerer seg og vokser.
Det er det som er over jorda ein ser av ei plante. Men det er det som er under jorda som i stor grad skapar det ein ser over jorda. Dette er nokre sommartankar frå ein av og til frustrert gartnar.

Forfatter:
Harald Olav Aksnes
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
1