Jordprøver i grøntanlegg

15. juni 2004

Spadeprøver, uttak av jordprøver, bladanalyser.
Jordprøver kan gi nyttig informasjon både ved etablering og skjøtsel av grøntanlegg. Ved nyanlegg tas jordprøver for å gi informasjon om kjemiske og fysiske egenskaper hos de stedegne massene. Analysene gir grunnlag for vurdering av massenes håndterbarhet, risiko for komprimering og behov for jordforbedringstiltak, som kalking, tilførsel av organisk materiale og lignende. I etablerte grøntanlegg er hensikten med uttak av jordprøver å få et grunnlag for tilpasset gjødsling og kalking, og eventuelt å påvise årsaker til misvekst.

Forfatter:
Trond Knapp Haraldsen
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
2