Kirkegården – trær og graver

11. juni 2008

Det plantes en del trær på kirkegårdene våre og vi ønsker dem velkommen. Trærne er viktige miljøfaktorer, ikke minst knyttet til kirkegårdens arkitektoniske uttrykk og besøkernes velvære.
Men det tas ikke alltid hensyn til de krav som trær stiller. Mange lider av plassmangel. Trær plantes ofte på smale striper mellom gjerde og nærmeste grav, mellom veg og nærmeste grav eller mellom gravfelt.

Forfatter:
Helge Klingberg
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
6
Sideantall:
2