Landskapsøkologi – økologi for deg som jobber med landskap

1. oktober 2012

I dette faktabladet gir Wenke Dramstad en innføring i landskapsøkologien som fagfelt, og hun inviterer alle som arbeider med landskap til å få basiskunnskap om emnet.

Forfatter:
Wenche Dramstad
Utgivelsesår:
2012
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
7