Lys del 1- en introduksjon

30. november 2017

Hvordan man lyssetter parker og grønne anlegg er viktig for brukernes opplevelser, sikkerhet og for universell utforming. I en faktaserie i tre deler presentere FAGUS rådgiver Kristhild Benjamine Hansen tanker og gode råd rundt lysets betydning og hvordan dette kan brukes i disse sammenhenger.

«Del 1 – en introduksjon» er et inspirasjons-ark som gir oss et innblikk i begreper det er viktig å ha kjennskap til ved valg av lys og lyskilder.