Markdekkende stauder – noen observasjoner når det gjelder spredning

7. juli 2009

Markdekkende stauder blir i dag i økende grad planta i anlegg. I tillegg til å ha stor prydverdi er de svært nyttige fordi de er så robuste og konkurransedyktige. De kan i stor grad spare oss for tidkrevende lukearbeid eller kjemisk ugrasbekjempelse, noe som er en fordel med tanke på miljøet. På den andre siden kan de, dersom de har aggressiv spredning, nettopp ved å inneha disse egenskapene bli problemarter etter hvert som de nå i større grad tas i bruk i anlegg.

Forfatter:
Eva Vike
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
2