Markdekkende stauder – resultat fra forsøk

6. september 2005

I forbindelse med foredrag og omvisninger i planteskolen har jeg blitt oppfordret til å legge ut resultater fra et forsøk med markdekkende stauder i planteskolen ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Her følger et kort sammendrag av noen av de viktigste resultatene fra de 27 planteslagene som ble plantet i 2001. Seinere er det kommet til flere planteslag, slik at det totale antallet er 38. Resultatene for de som er plantet seinere er ikke klare enda.

Forfatter:
Eva Vike
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
1