Mjødurt – hagestauder med variasjoner

6. januar 2009

Lettstelte og konkurransesterke store stauder, også for Nord – Norge.
Når skogskjegg (Aruncus dioicus) nå blir ført på Norsk svarteliste 2007 over ”artervurdert til å utgjøre høy risiko forstedegent biologisk mangfold” kan slekta Filipendula by på alternativer.
Innen slekta Filipendula, er det i Norge to naturlig hjemmehørende arter. Disse er sumpmjødurt (Filipendula ulmaria)og knollmjødurt (F. vulgaris). Den første er vanlig over hele landet opp i snaufjellet. Den andre har en sørøstlig utbredelse kun til Levanger

Forfatter:
Kristian Nyvoll
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
3