Neoprenskiver stabiliserer belegg av granittplater

1. februar 2011

Belegg av naturstein blir ofte utsatt for vridningsbelastninger, underlaget kan gi etter eller fugematerialet svikter. Da oppstår det lett forskyvninger som gjør at steinene blir vridd ut av posisjon. De kan bli liggende skrått, noe som gjør at hjørner eller sider kommer i direkte kontakt. Da oppstår det lett brekkasje, avskalling eller gnisningsskader. Slike skader kan en på ganske enkelt vis forebygge ved å legge skiver av et hardt gummimateriale i fugene.

Foto: Knut A. Thorvaldsen
Forfatter:
Knut A. Thorvaldsen
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
2