Nye fosfornormer i landbruket – konsekvenser for fosforgjødsling i grøntanlegg

4. november 2008

Miljøhensyn og bruk av kompost i jordproduksjon tilsier redusert gjødsling med fosfor.
Fosfor det nest viktigste makronæringsstoffet. Verdens forbruk av mineralsk gjødselfosfor er stort og kjente fosforforekomster vil være nær tømt om 100 år. Bruk av organiske restprodukter som inneholder fosfor, er blitt mer og mer vanlig ved produksjon av anleggsjord. I mange grøntanlegg er estetisk kvalitet viktigere enn størst mulig tilvekst. Derfor har gjødsling i grøntanlegg litt andre mål enn i produksjonslandbruk.

Forfatter:
Trond Knapp Haraldsen
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
10
Sideantall:
2