Nye soppsjukdommar på syring og hestekastanje

4. september 2006

Skader forårsaket av sopp, registrert i 2006.

Forfatter:
Venche Talgø
Arne Stensvand
Maria Herrero
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
9
Sideantall:
1