Om massehåndtering og invaderende plantearter

1. september 2010

Flytting av anleggsjord er en kritisk fase i etablering eller reetablering av et grøntanlegg i forhold til ugrasproblematikk. Jord som har ligget i deponi kan ha blitt infisert av spesielt uønskede arter i en lagringsfase. Dersom masser tilføres i forbindelse med etablering av et nytt anlegg, eller for å rehabilitere et eksisterende anlegg, er det viktig at det ikke samtidig medfører spredning av slike ugras.

Foto: H. Abrahamsen
Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Lars Olav Brandsæter
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
8
Sideantall:
6