Oppstøtting av trær

7. mars 2006

Oppstøtting av trær ved planting. Husk å fjerne den igjen!
En abonnent stilte følgende spørsmål: ”Vi skal plante 10 lindetrær med stammeomkrets 12-14. Hvilken type oppstøtting bør brukes og når kan oppbindingen fjernes? Trærne vil stå forholdsvis vindutsatt til.”

Forfatter:
Ingjerd Solfjeld
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
3
Sideantall:
1