Plantevalg til regnhaver

2. februar 2010

Regnbed for private hager og offentlige arealer, med planteliste
”Plantevalg til regnhaver” av forskerne Marina Bergen Jensen og Antje Backhaus ved Skov & Landskab er tidligere utgitt i Skov & Landskabs serie av Videnblade. Vi har fått lov å bruke tekst og bilder og har valgt å ikke oversette teksten, men har brukt norske navn på plantene.
Lokal overvannsdisponering er et høyaktuelt tema, og her har grøntanleggssektoren store oppgaver foran seg. Bruk av vegetasjon til forsinkelse, fordrøyning og nedsiving av vann ved kraftige regnskyll forventes å bli alt vanligere og mer nødvendig.

Forfatter:
Marina Bergen Jensen
Antje Backhaus
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
5