Plassering av skulpturer i offentlige uterom

13. januar 2014

Temaet kunst og skulpturer i det offentlige uterom engasjerer mange. Både byplanleggere, politikere og næringsliv beskjeftiger seg med oppgaver som innkjøp, gavemottak og skjøtsel. I tillegg blir det ofte debatt blant befolkningen både før, under og etter utplasseringen av et kunstverk. Det finnes overraskende lite publisert materiale om plassering av skulpturer, og debatten som oppstår preges ofte av synsing og mangel på faglig kompetanse.

Foto: Elise og Helene von Hanno Bast Sørum
Forfatter:
Elise og Helene von Hanno Bast Sørum
Utgivelsesår:
2014
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
6