Problemer med skjellsand i jordblandinger

15. august 2006

Mange jordprodusenter bruker innblanding av skjellsand for å øke pH og bedre strukturen i jorda. Henvendelser fra anleggsgartnere og andre brukere av slik jord tyder på at flere jordprodusenter ikke har kontroll på hva som skjer når skjellsand blandes inn i jorda.

Forfatter:
Trond Knapp Haraldsen
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
1