Pyramidelyng – Pieris

7. august 2007

Vintergrønne, lave busker med fargerik nyvekst. Trives i H2/H3.
Pieris er ei lita planteslekt som naturleg veks i Aust-Asia, Himalaya og Nord-Amerika. Dei artene som er i bruk som hageplanter i Norge kjem frå Aust-Asia. Pyramidelyng er ei ganske ny hageplante i Noreg. Den er relativt ukjent både blant hageeigarar og hageplanleggarar. Den absolutt mest brukte arten, som finst i mange ulike kryssingar, er Pieris japonica.

Forfatter:
Harald Olav Aksnes
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
10
Sideantall:
2