Refuging av Stortorvet i Oslo

1. mars 2011

Stortorvet ligger ved Oslo Domkirke, mellom Karl Johans gate og Grensen. Torvet er i stor grad blitt benyttet til oppstillingsplass for torghandel med blomster. Gjennom årene har belegget av storgatestein, og ikke minst fugene, fått hard behandling med renhold, spyling og suging. Det oppsto etter hvert et betydelig behov for utbedringer.

Foto: Park & Anlegg
Forfatter:
Knut A. Thorvaldsen
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
3
Sideantall:
3