Regnbede – kreativ håndtering af regn

5. januar 2010

I mange byer har overvannssystemene for liten kapasitet til å klare kraftige og langvarige regnskyll. Det fører til kloakkoverløp med oversvømmelser til følge. Problemene forventes å bli verre i takt med at klimaendringene slår gjennom. Ved å fordrøye regn fra tak og belegninger på egen tomt, i stedet for å sende det i kloakken, kan problemet avhjelpes. Med et ”regnbed” kan innsatsen til og med gi en ekstra gevinst i form av et annerledes grønt element.

Forfatter:
Marina Bergen Jensen
Antje Backhaus
Ole Fryd
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
3