Reklamasjon på etablering av vegetasjon

1. september 2016

hvem har ansvaret når en plante dør før reklamasjonsfristen?
Det er alltid trist når nyplantet vegetasjon ikke etablerer seg slik den skal og kanskje også dør. Det er i tillegg et økonomisk spørsmål når vegetasjonen eventuelt skal erstattes. Byggherre har dessuten bestilt et frodig anlegg og står igjen uten det produktet han hadde forventet. Hvem har ansvaret? Er det den prosjekterende, planteleverandøren, entreprenøren, skjøtselsgartneren eller byggherre? Hva sier Norsk Standard (NS 3420-K og NS 3420-ZK) om ansvarsforhold dersom anlegget er beskrevet etter disse standardene?

Foto: Maria Fall
Forfatter:
Ingrid Klingberg
Utgivelsesår:
2016
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta