Restaureringer i rødlistebiotop – erfaringer fra Dronningberget, Oslo

2. januar 2012

Faktaarket omhandler erfaringer fra parkrestaurering i en viktig lokalitet for biologisk mangfold. Hvordan kulturvern og naturvern kan samhandle om konkrete bevaringstiltak er et tema som stadig oftere er aktuelt.

Forfatter:
Bjørn Anders Fredriksen
Utgivelsesår:
2012
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1