Revegetering ved tilbakelegging av stedlig toppjord og flytting av vegetasjon

5. februar 2008

Lagring og utlegging av masser og vegetasjonsflak.
Det meste av frøbanken finnes i de øverste centimeterne av jorda, men tykkelsen på laget hvor det finnes spiredyktig frø varierer med jordtypen. Utnyttelse av lokal toppjord er aktuelt ikke bare på grunn av frøbanken, men også på grunn av de øvre jordlagenes gunstige struktur og høye humusinnhold. Men bruken av toppjord reiser også noen viktige problemstillinger rundt spredning av fremmede uønskede arter.

Forfatter:
Per Anker Pedersen
Astrid Brekke Skrindo
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
2