Salttoleranse hos stauder

5. desember 2006

De siste årene er stauder i økende grad tatt i bruk i forbindelse med veganlegg i byer og tettsteder. Bakgrunnen har vært et ønske om større variasjon i plantebruken i denne typen anlegg, samt et ønske om innslag av planteslag med større blomsterprakt. Mange staudeslag er også gode markdekkere og dermed aktuelle for anlegg der skjøtselsinnsatsen er lav etter etableringsperioden.

Forfatter:
Eva Vike
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
12
Sideantall:
2