Skadeinsekter og – midd på roser

9. august 2005

Mange ulike arter insekter kan reduserer prydverdien på roser.
Roser er en kultur i grøntanlegg som ofte angripes av skadedyr, blant annet spinnmidd, sikader, bladlus, biller, planteveps og nematoder. Det kan være nødvendig å bruke kjemiske plantevernmidler for å bli kvitt problemet, men da må man vite hva som er årsak til skaden og hvilke tiltak som er aktuelle. Nedenfor gis en kort oversikt over ulike arter av skadeinsekter og -midd som angriper roser i grøntanlegg, og hvordan de kan bekjempes.

Forfatter:
Anette Sundbye
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
2