Skoghagen

1. september 2015

– tilbake til naturens teknologi
Forskrift om fremmede organismer trer i kraft fra 1.1.2016. Forskriften vil ha stor betydning for alle som jobber innenfor grønn sektor og på mange måter vil den utgjøre et skille i hvordan vi arbeider og «tenker grønt» i våre anlegg. Mulighetene er mange og behovet for kunnskap innenfor alternativ tenking er stort. Skoghagen som konsept er ikke nytt men lite benyttet. Dette FAGUS Fakta presenterer vegetasjonsstrategien med designprinsipper, oppbygging, vegetasjonssammensetninger og informasjon om hvordan skoghagen utformes som et selvregulerende dynamisk natursystem.

Foto: Elin T. Sørensen
Forfatter:
Guren Efferus og Elin T. Sørensen
Utgivelsesår:
2015
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Sideantall:
8