Tradisjonsplanter i genbank og klonarkiv

2. januar 2007

Frø kan oppbevares nedfrosset i gruver på Svalbard, men kloner (sorter) må formeres vegetativt. Derfor opprettes plantesamlinger for å ta vare på mangfoldet.
Som følge av Rio-konvensjonen er det iverksatt et arbeid med å samle inn genmateriale av gamle kulturvekster for å sikre at disse vekstene ikke tapes for fremtiden. Dette gjelder både nytte- og prydvekster. Nordisk Genbank har drevet innsamling av fruktsorter i mer enn 25 år

Forfatter:
Kristian Nyvoll
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
1
Sideantall:
2