Trær på kirkegårder krever oppmerksomhet

2. mai 2011

Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt, Skov & Landskab, har skrevet dette FAGUS Fakta, som tidligere er utgitt som Videnblad av Skov & Landskab.
Den største trussel mot kirkegårdens trær er ikke skadedyr eller sjukdommer, men uoppmerksomhet og feilaktig skjøtsel. Overblikk og respekt for de store trærs kvaliteter er veien fram.

Foto: Palle Kristoffersen
Forfatter:
Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
3