Truede arter i byens grøntanlegg

13. mars 2007

Trær, de levende men mest de døde, er viktige for biologisk mangfold i byer og tettsteder.
Byens parker og grøntanlegg er stort sett uten større betydning for ivaretakelsen av naturens biomangfold. Men selvsagt fins det unntak.

Forfatter:
Rune Aanderaa
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
1