Ugrasarbeid ved klargjøring av nye plantefelt

3. august 2004
av Inger Sundheim Fløistad

Ved etablering av nye beplantninger er det avgjørende for et godt resultat at en har fokus på tiltak for å begrense ugras allerede i planleggingsfasen. Vekstmediet må være fritt for flerårige ugras og inneholde minst mulig ugrasfrø. Like viktig er det å ikke kjøpe problemer sammen med plantene.

Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
1