Ugrasarbeid ved klargjøring av nye plantefelt

3. august 2004

Ved etablering av nye beplantninger er det avgjørende for et godt resultat at en har fokus på tiltak for å begrense ugras allerede i planleggingsfasen. Vekstmediet må være fritt for flerårige ugras og inneholde minst mulig ugrasfrø. Like viktig er det å ikke kjøpe problemer sammen med plantene.

Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
1