Urban Heat Island

4. juli 2011

Urban Heat Island beskriver det forhold, at temperaturen i byområder er højere
end temperaturen i tilgrænsende landområder. Årsagen hertil ligger i den urbane
arealanvendelse, hvor en mindre andel af arealerne er dækket af vegetation, og
en større andel består af forseglede arealer.

Forfatter:
Oliver Bühler
Marina Bergen Jensen og Karen Sejr
Utgivelsesår:
2011
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
8
Sideantall:
4