Urbant landbruk

9. april 2014

– etablering av nærmiljøhager
Urbant landbruk vekker stadig større interesse i samfunnet.Denne bruk av grønne arealer er ikke bare for private hageentusiaster, men også et mulig verktøy for offentlige planleggere og forvaltere.
Der hvor forholdene ligger til rette: Hvorfor ikke overlate ubrukte områder og skrotemark til felleskapet isteden for å la dem gro igjen med ugress og uønskede arter?
Resultatet er godt for det biologiske mangfold, gir samhold, glede og øker bevistheten rundt vårt grønne miljø.
I dette FAGUS Fakta forteller Pernille Leivestad om hvordan man lykkes med etablering av nærmiljøhagen.

Foto: Pernille Leivestad
Forfatter:
Pernille Leivestad
Utgivelsesår:
2014
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta