Uteområder med respekt for brukeren

15. april 2009

Universell utforming i uteområder
Som planleggere og forvaltere av det offentlige uterommet er vi privilegert.Vi får forme våre omgivelser, gjøre dem spennende og attraktive, og vi er med på å legge premisser for bedre folkehelse. I denne planleggingen har vi et stort ansvar for å ivareta alle brukere.
Deltakelse og likeverd er målsettingen. Gir en oversikt over aktuelt lovverk, NS (norske standarder), veiledere og håndbøker.

Forfatter:
Karen Kjeldsberg Pihl
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
4