Vedlikehold på ekstensive grasarealer

8. august 2006

Grasfamilien er kanskje det viktigste av all vegetasjon som vokser på vår klode! Næringskjeden er avhengig av grasfamilien. Gras leverer korn, fôr til husdyrene våre og gir erosjonshindrende markdekke.

Forfatter:
Odd Andersen
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
8
Sideantall:
1