Vinterherdigheit og vinterdekking i kystklima

6. februar 2007

Herdighet og dekking av vegetasjon i fuktige vintre i kystklima på Vestlandet. Skader ved frost høst, vinter og vår.
Haustmånadane i 2006 var ekstremt fuktige på Vestlandet. Det kom godt over 370 millimeter dei første 14 dagane i november. Det var også vore særs mildt, med berre 2 dagar nett under 0 0C. I planteskulen dekker vi plantene som står i potter med kvit plast over bøylar. Dette er vi vane med å gjera før 1. desember. I 2006 vart det ikkje dekka. Med så fuktig og mildt ver er det vår erfaring at vi gjer vondt verre med å dekka. Det kjem stilleståande vatn i pottene, og at luftråmen under plasten vert nær på 100%.

Forfatter:
Harald Olav Aksnes
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
3
Sideantall:
1