Sogn Hagekoloni, tema: overvann

Sogn Hagekoloni, tema: overvann