Kulturlandskap – Skjøtsel og restaurering

15. august 2017