• Hjem  > 
  • Spørsmål og svar  > 
  • Tilgjengelighet til lekeapparater og elementer uten gummidekke eller andre ‘kunstige’ materialer