Blomsterengdag hos NIBIO på Landvik 19 juni

23. mai 2024

Norsk blomsterengdag 19 juni 2024 . Invitasjon

NIBIOs kompetansesenter for blomstereng og naturfrø
Velkommen til blei oppretta på Landvik i 2018 som ledd i prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’.

Siden har virksomheten blitt utvida med mange nye
forskingsprosjekter og en landsdekkende formidlings- og
rådgivningstjeneste om etablering og skjøtsel av blomstereng. Basert
på innsamling over hele landet og oppformering av frø på Landvik og
hos nær 30 kontraktdyrkere fra Grimstad i sør til Tromsø i nord, leverer
vi i dag artsrike, regionalt tilpassa, frøblandinger til 11 ulike regioner i
Norge. Gjennom mekanisert frøavl i større skala er vi også i gang med å
oppformere ‘Regionale  Robustfrøblandinger’ til større  utbyggingsprosjekter og  pollinatorsoner i landbruket.  Norsk blomsterengdag med 80 100 deltakere har tidligere vært arrangert på Landvik i 2019 og  2022. Gjennom slike fagdager  annethvert år ønsker vi skape et møtested for alle som vil etablere og vedlikeholde blomsterenger og pollinatorsoner, enten det er i egen
hage, langs veikanter, på tak eller i landbruket.

Et arrangement som inspirerer og gir mer kunnskap om blomstereng!

Siste nyheter