Bevaring av trær ved bygging

4. april 2006

Graving skader røtter og svekker stabiliteten til trær.
En FAGUS-abonnent stilte følgende spørsmål: ”Vi skal anlegge en gang- og sykkelvei langsmed en trerekke med store asketrær. Hvor nær trærne kan vi grave? Er det tilstrekkelig å bevare rotsystemet innenfor kroneradiusen?”

Forfatter:
Ingjerd Solfjeld
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
4
Sideantall:
1