Skjøtsel av parkplen

2. juni 2009

Oppdeling av plenarealer i ulike skjøtselskategorier gir mer effektivt vedlikehold av gress og bedre økonomi. Ulike gressarter har også ulike krav og ulike egenskaper.

Forfatter:
Agnar Kvalbein
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
6
Sideantall:
3