20.10.2016
Regjeringen skal utarbeide nasjonal strategi
16.09.2016
Kanskje Sterf.org har svaret
30.06.2016
FAGUS lager en oversikt
Sanner hotell, Gran, 23.10.2016
03.06.2016
Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler ligger ute.
24.05.2016
Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema med veileder for søknad om utsetting av fremmede organismer.
02.07.2015 - Publikasjoner og artikler Nr. , 2015