08.03.2017
Rapporten Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk er nå tilgjengelig
02.03.2017
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har fått i oppdrag å granske sammenhengen
22.12.2016
FAGUS har levert rapport til Miljødirektoratet
28.11.2016
Faggrunnlaget til strategien er ferdig
28.11.2016 - FAGUS Fakta Nr. , 2016
16.09.2016
Kanskje Sterf.org har svaret
03.06.2016
Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler ligger ute.
24.05.2016
Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema med veileder for søknad om utsetting av fremmede organismer.
02.07.2015 - Publikasjoner og artikler Nr. , 2015