16.09.2016
Kanskje Sterf.org har svaret
30.06.2016
FAGUS lager en oversikt
28.06.2016
Noen områder er viktigere enn andre!
Sanner hotell, Gran, 23.10.2016
03.06.2016
Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler ligger ute.
24.05.2016
Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema med veileder for søknad om utsetting av fremmede organismer.
15.03.2016
utdeling av Forsknings- og utviklingsmidler 2016
22.10.2015
Klima- og miljødepartementet har besluttet å utsette søknadsplikten for ikke risikovurderte planter.
02.07.2015 - Publikasjoner og artikler Nr. , 2015