Kartlegging av naturrestaurering

16. mars 2024
Som en del av Team#Up prosjektet som Norges grønne fagskole – Vea er en del av ønsker vi å kartlegge behovet for videreutdanning innen naturrestaurering. Med denne undersøkelsen ønsker vi å få innsikt i:
· Din interesse for videreutdanning innen naturrestaurering
· Hvilke temaer du er mest interessert i
· Hvilket format du foretrekker for videreutdanning
· Om du ser et økende marked for naturrestaurering
· Om du ser et behov for videreutdanning innen naturrestaurering i din bedrift
· Hvilke elementer som er viktige for å sende ansatte til et kurs i naturrestaurering
Vil du lese mer om Erasmus prosjektet Team#up finner du mer informasjon her.
Karsten Raddatz som arbeider for Norges Grønne fagskole VEA med dette prosjektet holdt sammen med Astrid Skrindo FAGUS rådgiver og daglig ansatt i NINA et lunsjwebinar om naturrestauerering , du kan kjøpe tilgang til opptak via FAGUS.

Siste nyheter