Den grønne oljen- fremtidens bioøkonomi

3. mars 2024

Alt som er laget av olje, kan lages av tre.

Denne sjargongen fra fagfolk innen skog henviser til mulighetene innenfor bioøkonomien. Bioøkonomien handler om et skifte fra olje til fornybare karbohydrater, og skogbruket anses som en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi.

I tillegg til store mengder bygningsmaterialer og papir, gir nemlig trærne oss spesialcellulose til kosmetikk, tekstiler og maling, vanillin til næringsmidler, parfyme og medisiner, lignin til dyrefôr og batterier og bioetanol til drivstoff, farmasøytisk industri, maling og bilpleiemidler, for å nevne noe.

Hvorfor er skogen viktig for oss som jobber med utemiljø?

Nærmere 40 % av landarealet i Norge er bevokst av trær. Her ligger det økonimiske verdier i trevirket, men skogen, særlig såkalt naturskog eller gammelskog, er også det økosystemet med flest truede arter og størst artsmangfold.

Fordi smart bruk av skogen og bioøkonomien er ikke nok, for å forvalte kloden og landet vårt må vil tilrettelegge for bevaring av natur og,utvikling av områder som støtter biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. Parker og utemiljø binder skogområder sammen, og bidrar til at urbane områder innehar kvaliteter som gavner samfunnet.

Foto: Wenche Dramstad, NIBIO

Kilde: Miljø & bærekraft – Viken Skog

Siste nyheter