• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Matjord er en ressurs- I dag har vi et stort potensiale i hvordan vi tar vare på matjorda vår når vi bygger og utvikler samfunnet!

Matjord er en ressurs- I dag har vi et stort potensiale i hvordan vi tar vare på matjorda vår når vi bygger og utvikler samfunnet!

18. mai 2022

I dag har vi et stort potensiale i hvordan vi tar vare på den matjorda som må flyttes på grunnet bygging av vei, jernbane eller industri. Jord er en begrenset ressurs – og matjorda vår er truet !

Fra kommunen vet at det skal bygges boliger på et område med matjord, går det ofte mange år før første spadetak tas. Det er med andre ord mange år som kan brukes på å planlegge for hvordan matjorda skal forvaltes videre, men uten en plan dumpes jorda usortert på et massemottak.
Matjord er en ressurs, og det er et godt spørsmål å stille om vi virkelig har råd til å la så gode ressurser havne usortert i et deponi eller massemottak.

For å ta vare på matjord må det være nok plass tilgjengelig for entrepenør slik at massene kan sorteres og deretter transporteres til et areal hvor det kan benyttes som vekstmasser. Hele veien må massene tas vare på utifra egenskapene,  det nytter ikke å blande nedre masser med matjord, da ødelegger vi matjordas egenskaper.

Nøkkelen ligger i god planlegging, og med fokus på sirkulærøkonomi burde matjorda forvaltes på en bedre måte enn i dag!

Forsker Knapp Haraldsen i NIBIO  mener at matjorda enkelt kan flyttes og tas vare på til det beste for samfunnet men at byråkratiet setter en stopper for dette.

Av jord er vi kommet. Til jord skal vi bli. I århundrer har disse ordene oppsummert et menneskeliv. Begrepet jord har derfor en sentral plass i vår kultur. Likevel har få god kunnskap jord i våre dager. Det er tankevekkende, for jord er livsviktig for klima, miljø og planteproduksjon.

Siste nyheter