• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Dørstokkarter- det mest effektive av alt er å stoppe dørstokkarter fra å komme inn til landet, eller fra å spre seg utenfor arealene de befinner seg

Dørstokkarter- det mest effektive av alt er å stoppe dørstokkarter fra å komme inn til landet, eller fra å spre seg utenfor arealene de befinner seg

15. juni 2022

I 2020 la regjeringen frem en tiltaksplan om bekjempelse av fremmede arter. I denne ble det påpekt at tidlig innsats er mest effektivt for å redusere skadeomfanget av fremmede arter, og det mest effektive av alt er å stoppe dørstokkarter fra å komme til landet i første omgang, eller fra å spre seg utenfor produksjonsarealene.

En ny fremmedartsliste er på trappene. Lista vil bli en bred sammenstilling av kunnskap, der over 2600 fremmede arter er risikovurdert. Nytt i 2023 er blant annet et større fokus på såkalte dørstokkarter enn i tidligere år.

Fremmedartslista som legges frem i 2023 vil det være den fjerde oversikten over fremmede arter Artsdatabanken har laget. Forrige liste, som fortsatt er gjeldende, ble lagt frem i 2018. Her kan du lese mer om hvordan fremmede arter risikovurderes i Norge

Siste nyheter