• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Kvalitetsutvikling i skolegårder og barnehager, la deg inspirere av Stavanger kommune!

Kvalitetsutvikling i skolegårder og barnehager, la deg inspirere av Stavanger kommune!

20. september 2023

TVERGA har laget en artikkel om skolegårder og fordypet seg  i Stavanger kommunes satsning på dette området.  Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

 Landskapsarkitekt og prosjektleder i Stavanger kommune, Kine Marie Krogh Olesen gir et godt innblikk i arbeidet som er gjort i Stavanger.

Stavanger kommune deltar i forskningsprosjektet NORDGREEN med blant annet St. Svithun skolegård. NORDGREEN forsker på helsefremmende uteareal og har utviklet design- og planleggingsverktøy basert på evidensbasert design og hvordan verktøyet kan implementeres i kommunal planlegging.

Dette skriver Stavanger kommune på deres hjemmeside

Det er et mål å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold. Dette arbeidet startet i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger.

  • Kommunestyret vedtok i juni 2020 strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 – strategi for kvalitet. Planen har tre satsingsområder – medborgerskap og bærekraftig utvikling, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse.
  • Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
  • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.

Siste nyheter